poniedziałek, 21 kwietnia 2008

Tajemnice Deszczowego Lasu

Dni Literatury Dziecięcej rozpoczęliśmy warsztatami pod hasłem Tajemnice Deszczowego Lasu. Uczniowie Szkoły Podstawowej OSKAR, biorący udział w spotkaniu, mieli okazję dowiedzieć się, jakie gatunki roślin i zwierząt kryją w sobie lasy deszczowe Amazonii, jakie rdzenne plemiona zamieszkują te tereny, a także dlaczego dżungla amazońska nazywana jest "płucami Ziemi" i jak każdy z nas może ją chronić przed zniszczeniem.
A ponieważ Dni Literatury nie mogą obyć się bez literatury, dzieci poznały również legendy amazońskich plemion Tupi i Satere-Maue.
Na zakończenie uczestnicy zajęć mieli do wykonania pewne zadania. Oto efekty ich pracy:


Pierwszoklasiści wykonali liany.Uczniowie klasy drugiej przygotowali plakat przedstawiający piętra roślinności lasu deszczowego.Zadaniem trzecioklasistów było wykonanie plansz informacyjnych o zwierzętach Amazonii.Teraz nasza biblioteka przypomina amazońską dżunglę:)

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie certyfikatów zaświadczających, że uczestnicy warsztatów wiedzą, jak dbać nie tylko o lasy deszczowe, ale i całą otaczającą nas przyrodę.Prześlij komentarz