wtorek, 24 lutego 2009

Problemy migracji

O problemach migracji oraz udziale mniejszości narodowych i religijnych w życiu społecznym państw goszczących dyskutowali dziś uczniowie drugiej klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie oraz zaproszone wolontariuszki z Francji, Hiszpanii i Austrii.


Paula, Elisa, Aline i Marlies przygotowały krótkie prezentacje dotyczące sytuacji imigrantów w ich ojczystych krajach. Następnie rozmawiano o stereotypowym postrzeganiu różnych nacji w Polsce oraz Polaków za granicą.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Living Together.

Młodzież miała także okazję uzyskać informacje o konkursie Living Together oraz obejrzeć prezentację zgłoszonych do konkursu fotografii.
Prześlij komentarz