poniedziałek, 3 lutego 2014

DZIĘKUJEMY!


W 2013 roku
dzięki dobrowolnym wpłatom
czytelników
zakupiliśmy 167 książek,
na sumę 3529,16 zł.

712 nowych książek
podarowali nam czytelnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty"
oraz
Rada Osiedla Pieczewo
wspomogły nas
kwotą 200 zł na zakup
nowych książek.

Wszystkim darczyńcom w imieniu własnym,
jak i czytelników

DZIĘKUJEMY!
Prześlij komentarz