wtorek, 19 sierpnia 2014

UWAGA! KONKURS!


Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie wraz z Wydawnictwem Oficynka 
organizuje konkurs na opowiadanie kryminalne, 
w którym ważnym motywem będzie Olsztyn.  
Prace można dostarczyć do 22.09.2014 r. 
Czekamy na teksty prozą nie dłuższe niż 30 000 znaków 
ze spacjami opatrzone godłem, a w osobnej kopercie 
lub w osobnym pliku 
(jeśli praca konkursowa będzie wysyłania za pomocą formularza na  stronie MBP) 
z rozwiązaniem godła.

Formularz oraz regulamin konkursu znajdziecie na  stronie MBP.


Prześlij komentarz