poniedziałek, 17 marca 2008

Zasady korzystania z biblioteki


1. Korzystanie z książek i czasopism jest ogólnie dostępne i bezpłatne dla mieszkańców Olsztyna.
2. Materiały biblioteczne można zamawiać drogą elektroniczną.
3. W MBP nie obowiązuje rejonizacja usług, co oznacza, że można korzystać z dowolnej filii, niekoniecznie najbliżej miejsca zamieszkania.
4. Książki można zwracać w najbliższej filii niezależnie od tego, w której filii MBP zostały wypożyczone.
5. Bibliotekarz może odmówić zapisu czytelnika zalegającego ze zwrotem materiałów wypożyczonych w innej filii MBP.
6. Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Dane osobowe chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Mogą być wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i wykonywania obowiązków statystycznych.
7. Za przetrzymanie wypożyczonych materiałów ponad regulaminowy termin zwrotu pobierane są kary. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się na zakup nowych książek.
8. Czytelnik może korzystać z pomocy bibliotekarza w doborze literatury, w przeszukiwaniu katalogów bibliotecznych, w posługiwaniu się wydawnictwami informacyjnymi, urządzeniami technicznymi itp. Może też złożyć zamówienie na książki wypożyczone przez inne osoby.
9. Szczegółowe zasady korzystania z usług bibliotecznych znajdują się w regulaminach udostępniania poszczególnych filii. W filiach znajdują się też cenniki usług odpłatnych (np. kserograficznych).
Prześlij komentarz