poniedziałek, 25 maja 2009

W dżungli wyobraźni

Dżungla. Słowo niejednoznaczne. Niejednowymiarowe. Dżungla amazońska. Dżungla życia i miłości. Dżungla spraw i problemów. Betonowa dżungla. Dla jednych wezwanie do zmierzenia się z samym sobą, dla innych prawdziwe wyzwanie, często zakończone porażką. Dżungla jak życie (a może życie jak dżungla?) urzeka, czasem przytłacza. Czym? I pięknem, i grozą.

A jaką dżunglę Ty nosisz w sobie? Marzysz o podróży i przygodzie, czy wciąż gubisz się w gąszczu codzienności? Opowiedz nam o swojej podróży po dżungli — tej wymarzonej lub tej codziennej — i wygraj książkę z autografem Beaty Pawlikowskiej.


Regulamin konkursu literackiego
W dżungli wyobraźni:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia.
  2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać pod adresem Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 13 w Olsztynie (ul. Sikiryckiego 9, 10-691 Olsztyn) pracę konkursową opatrzoną godłem z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu lub e-mail.
  3. Praca konkursowa w formie opowiadania, listu, kartki z dziennika, będąca odpowiedzią na hasło W dżungli wyobraźni, nie może przekroczyć jednej strony maszynopisu formatu A4.
  4. Organizator dopuszcza prace przesłane w wersji elektronicznej na płycie CD.
  5. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
  6. Przesyłając zgłoszenie konkursowe, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie pracy oraz swojego imienia i nazwiska na stronie http://www.biblioteka13.blogspot.com/ w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie.
  7. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję.
  8. Autor najciekawszej pracy otrzyma w nagrodę kieszonkowe wydanie książki Beaty Pawlikowskiej Blondynka w dżungli wraz z autografem Autorki oraz album o tematyce podróżniczej. Dwie następne osoby zostaną wyróżnione albumami o tematyce podróżniczej.
  9. Organizator konkursu zobowiązuje się do dostarczenia nagrody pocztą laureatom zamieszkującym na terenie Polski. Organizator nie odpowiada za zagubienie przesyłki.
  10. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2009. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w internecie po zakończeniu oceniania prac.
Prześlij komentarz