poniedziałek, 28 marca 2011

Międzynarodowy Dzień Teatru

PROTOKÓŁ
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Jury w składzie:

1. Marcin Tyrlik — przewodniczący
2. Monika Zajk
3. Magdalena Klimkowska
4. Beata Woźniakowska — sekretarz

po wysłuchaniu 33 uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną nr 13 w Olsztynie i Szkołę Podstawową nr 33 w Olsztynie, postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

I miejsce
ALEKSANDRA RYDEL (SP 33)

II miejsce
PAULINA SZWEDOWSKA (SP 15)

wyróżnienia:

IGNACY MŁODZIANOWSKI (SP 101)
SZYMON STOMMA (SP 15)

Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Przewodniczący Jury, Marcin Tyrlik, odczytuje werdykt.

Aleksandra Rydel, laureatka I miejsca, odbiera nagrodę.

Laureaci konkursu z jurorami.
Prześlij komentarz