piątek, 6 marca 2015

KONKURS!


Z okazji 70. rocznicy przyłączenia Warmii i Mazur do Polski 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
we współpracy m.in. z Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie 
przygotował konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - 
Moje korzenie, czyli skąd jestem.

Założeniem projektu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Warmii i Mazur
własnym pochodzeniem oraz rozbudzenie potrzeby dbałości 
o rodzinne tradycje.

Szczegóły dotyczące projektu oraz informacje 
dotyczące zadania konkursowego można odnaleźć tu.

Zachęcamy młodzież do poszerzania wiedzy na temat historii naszego regionu
i udziału w konkursie!
Prześlij komentarz