wtorek, 7 maja 2013

KONKURS "Opowieści Baby Pruskiej"

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie 

ogłaszają konkurs plastyczno-literacki

Opowieści Baby Pruskiej

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić opowieść związaną z Olsztynem (jego historią, ciekawymi miejscami, legendami itp.) w formie:
  • pracy literackiej - wiersz lub proza. Należy dostarczyć wydruk o objętości maksymalnie jednej strony A4
          lub
  • pracy plastycznej w formacie A4 (technika dowolna).
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 7-13 lat, mieszkające w Olsztynie i okolicach.

Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy) i dostarczyć do filii MBP Abecadło, al. Piłsudskiego 16 (C.H. Alfa) najpóźniej do dnia 25 maja 2013 r.

Nagrodą w konkursie jest zamieszczenie pracy laureata w książeczce pt. Opowieści Baby Pruskiej, wydanej z okazji 660. rocznicy nadania praw miejskich Olsztynowi. 
Autorzy 10 najciekawszych prac literackich oraz 10 najciekawszych prac plastycznych zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach:
  • literackich, prowadzonych przez Panią Beatę Rybak;
  • plastycznych, prowadzonych przez Panią Danutę Krajewską.        
Szczegóły: MBP Olsztyn oraz regulamin konkursu.

Prześlij komentarz