piątek, 2 maja 2014

Kubuś Puchatek na ratunek pszczołom

Kubuś Puchatek na ratunek pszczołom 
to projekt, który w okresie od 05.05 - 16.10.2014 r.
będzie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
W zaplanowanych działaniach uczestniczyć będą 
dzieci w wieku 6-10 lat 
oraz
 młodzież ponadgimnazjalna z terenu naszego miasta.

Celem głównym projektu jest wzrost świadomości
 i upowszechnienie wiedzy na temat roli i znaczenia pszczół 
w ekosystemie i życiu człowieka.

Serdecznie zapraszamy dzieci do śledzenia naszej strony www.mbp.olsztyn.pl
udziału w konkursie i pikniku. 


 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ PSZCZOŁA”
organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie


§ 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Olsztynie z siedzibą przy
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn.

§ 2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Kubuś Puchatek na ratunek pszczołom” i będzie trwał do 10.06.2014r

§ 3

Konkurs dotyczy wykonania najciekawszych fotografii ukazujących pracę pszczół np. w trakcie zapylania kwiatów.

§ 4

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. wysłać zdjęcie w formie elektronicznej na adres: info@multicentrum.net
lub
  1. dostarczyć zdjęcie w wersji papierowej –format A4, do jednej z filii MBP (adresy filii są dostępne na stronie www.mbp.olsztyn.pl).

§ 5

Adresatami niniejszego konkursu są dzieci w wieku 6-10 lat z rodzicami/prawnymi opiekunami.

§ 6

Technika wykonania zdjęć jest dowolna: zdjęcia czarno-białe, kolorowe, sepia.

§ 7

Zdjęcia w formie papierowej należy podpisać na odwrocie podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Przysyłając zdjęcie w formie elektronicznej należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy w mailu.

§ 8

Zdjęcia zostaną ocenione przez trzyosobową komisję w terminie od 11 do 13 czerwca 2014 r. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

§ 9

20 najciekawszych zdjęć zostanie nagrodzonych. Nagrodami w konkursie będą książki.

§ 10

Komisja dokona wyboru zgodnie z następującymi kryteriami:
- wartość artystyczna
- zgodność z tematem konkursu
- jakość techniczna
- spełnienie wymogów formalnych.
§ 11

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas pikniku dnia 16.06.2014r.(poniedziałek), godz.10.00 -12.00 Miejsce pikniku zostanie podane na stronie www.mbp.olsztyn.pl. Informacji tej będą udzielały również filie MBP.

§ 12

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych zdjęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje uczestników konkursu, zamieszczając informacje na stronie: www.mbp.olsztyn.pl.

§ 14

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

§ 15

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej www.mbp.olsztyn.pl.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na www.mbp.olsztyn.pl.Nagrody w konkursie ufundowała firma ZT Kruszwica S.A.

Prześlij komentarz